Deklaracja dostępności

UWAGA to jest strona archiwalna!

Zapraszamy na nową stronę internetową Studium: https://studiumkrosno.pl/

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.),  od dnia 24 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. wprowadza się w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora
Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie
Nr 8/2020/2021  z dnia 12 października 2020 r.

 

Procedury funkcjonowania 
Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od 12 października 2020 r.

Kolejnym tematem pracy dyplomowej dotyczącym zwyczajów i obrzędów podczas Świąt Bożego Narodzenia jest praca  pt. „Kolędy i pastorałki podkarpacia”. Autorką tej pracy jest Klaudia Alberska. Link do prezentacji: https://youtu.be/02WY-C1qy90

W dniu 12 stycznia 2021 r.  o godz. 12.00 odbędzie się kolejna zapowiedź pracy dyplomowej, której autorką jest Agata Staroń.
Link do prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=-o7n78hz5Ug
„Fakt narodzenia Chrystusa Pana porusza uczuciowość człowieka. Narodzenie w Betlejem małego Jezusa - Zbawiciela świata przeżywane jest jako objawienie nieskończonej miłości Boga do człowieka. Radość ta chce się uzewnętrznić. Tym widocznym znakiem są przedstawienia bożonarodzeniowe – jasełka”.
                                         Agata Staroń

 

Szopki w postaci obnośnej scenki z Bożym Narodzeniem, nieruchome lub ruchome były powszechnym akcesorium kolędniczym, noszonym przez dzieci, młodzież i dorosłych. Zwano je „małymi jasełkami”. Najpopularniejsze były tzw. „betlejemki”, czyli małe stajenki ze sceną narodzenia Jezusa. Kolędy z szopką były i są najbardziej widowiskowymi formami chodzenia po kolędzie - uznawano je za najważniejsze i najgodniejsze.
„Opowieść o betlejemce” to kolejna zapowiedź pracy dyplomowej, której autorką jest Katarzyna Bartuś. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji w dniu 10 stycznia 2021 r. o godz. 11.00. Link do prezentacji: https://youtu.be/IpCDa4-l1ak

"Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!"
Jednym z najstarszych zwyczajów okresu Bożego Narodzenia jest chodzenie po kolędzie. Kolędnicy odwiedzając domostwa wnoszą w nie radość, szczęście i dostatek na nadchodzący rok.
„Grupy kolędnicze na Podkarpaciu” – tym tematem kontynuujemy zapowiedzi kolejnych prac dyplomowych związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia. Autorką tej pracy jest Kinga Włoch. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji w dniu 6 stycznia 2021 r. o godz. 12.00. Link: https://youtu.be/PRUgkDWELRg

 

 

Święta Bożego Narodzenia, tradycje i zwyczaje z nimi związane są tematem prac dyplomowych dla słuchaczy kształcących się w zawodzie Animator kultury regionalnej. Wraz z autorami zapraszamy do śledzenia zapowiedzi poszczególnych tematów. „Tradycje stołu wigilijnego na Podkarpaciu” to druga zapowiedź pracy dyplomowej, której autorką jest Joanna Śnieżek. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 12.00. Link do prezentacji: https://youtu.be/i4K1Li5HW-E  

 

W Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie, każda praca dyplomowa, ma swoją część praktyczną. Animatorzy kultury regionalnej właśnie przygotowują swoje prace. Wszystkie tematy związane są ze Świętami Bożego Narodzenia. Zapraszamy do śledzenia naszych zapowiedzi.
„Ozdoby Bożonarodzeniowe” to pierwsza zapowiedź pracy dyplomowej, której autorką jest Monika Tomkiewicz. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji w dniu 20 grudnia 2020 r. o godz. 11.00. Link do prezentacji: https://youtu.be/_kBPd6mNaFs

Strony

Subscribe to Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie RSS