Koncert Tańca "Nie sądź..."

Koncert Tańca "Nie sądź..."

Relacja filmowa z Koncertu Tańca "Nie sądź...", który był praktyczna realizacją pracy dyplomowej Katarzyny Augustyn słuchaczki II Tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Koncert odbył się w kwietniu 2013 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.