Koncert Tańca "Wenus i Mars"

Koncert Tańca "Wenus i Mars"

Relacja filmowa z Koncertu Tańca "Wenus i Mars" - praktycznej realizacji pracy dyplomowej Grzegorza Matuszka słuchacza II roku Tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.
Autor filmów - Jacek Lijana