Turniej Tańca Towarzyskiego "Wytańczyć marzenia" - 09.04.2015 r.

Turniej Tańca Towarzyskiego "Wytańczyć marzenia" - 09.04.2015 r.

<p>Turniej Tańca Towarzyskiego "Wytańczyć marzenia" - praktyczna realizacja pracy dyplomowej w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Autorką pracy jest Anna Rusinek słuchaczka II roku na kierunku Taniec. Autorem relacji filmowej jest Mirosław Zawada słuchacz I roku na kierunku Fotografia.</p>