Widowisko "Tańcem malowane..." - 26.02.2015r.

Widowisko "Tańcem malowane..." - 26.02.2015r.

Relacja filmowa z Widowiska "Tańcem malowane" - praktycznej realizacji pracy dyplomowej Anny Gomulec słuchaczki II roku Tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.
Autor filmu – Paweł Matelowski.