Relacje filmowe

Turniej Tańca Towarzyskiego "Wytańczyć marzenia" - 09.04.2015 r.

<p>Turniej Tańca Towarzyskiego "Wytańczyć marzenia" - praktyczna realizacja pracy dyplomowej w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Autorką pracy jest Anna Rusinek słuchaczka II roku na kierunku Taniec. Autorem relacji filmowej jest Mirosław Zawada słuchacz I roku na kierunku Fotografia.</p>

Widowisko "Tańcem malowane..." - 26.02.2015r.

Relacja filmowa z Widowiska "Tańcem malowane" - praktycznej realizacji pracy dyplomowej Anny Gomulec słuchaczki II roku Tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.
Autor filmu – Paweł Matelowski.

Roztańczone Krosno - czerwiec 2014 r.

Koncert Tańca "Wenus i Mars"

Relacja filmowa z Koncertu Tańca "Wenus i Mars" - praktycznej realizacji pracy dyplomowej Grzegorza Matuszka słuchacza II roku Tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.
Autor filmów - Jacek Lijana

Spektakl "Isadora" - praktyczna realizacja pracy dyplomowej Eweliny Ferlejko

Spektakl "Wiosenny dzień" - praktyczna realizacja pracy dyplomowej Katarzyny Krawiec

Spektakl "Landru - morderca kobiet" - praktyczna realizacja pracy dyplomowej Grzegorza Zygmunta

Koncert Tańca "Nie sądź..."

Relacja filmowa z Koncertu Tańca "Nie sądź...", który był praktyczna realizacją pracy dyplomowej Katarzyny Augustyn słuchaczki II Tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Koncert odbył się w kwietniu 2013 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Blaga 2013

Fragment XIX Przeglądu Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga 2013".

 

Subscribe to Relacje filmowe