Kadra Dydaktyczna

       

Nauczyciele uczący w Studium

 1. Dyrektor
   
 • dr Łukasz Szmyd

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie - Wydział Pedagogiki, kierunek – Nowoczesne Zarządzanie i Kierowanie Szkołą.

Autor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji oraz współautor dwóch opracowań monograficznych z zakresu kultury, kultury fizycznej
i turystyki. Był pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym (min. Euroregionalne Targi Turystyczne „Karpaty”, Bieszczadzki Amatorski Rajd Turystów Ewentualnie Krajoznawców „BARTEK”, krajoznawcze biegi na orientację, międzyszkolne turnieje rekreacyjno – sportowe o Puchar Prezydenta Miasta Krosna).

Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Dyrektor Studium od 01.09.1997 r.
 

 

 1. Kierownik Wydziału Animatorów Kultury
   
 • mgr Danuta Kamińska
Absolwentka pedagogiki kulturalno-oświatowej UMCS w Lublinie, instruktor tańca I kat., członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, autorka największego przeglądu tanecznego w byłym województwie krośnieńskim. W Studium zajmuje się tańcem ludowym i warsztatem choreograficznym.

 

 1. Nauczyciele Studium
 • mgr Krzysztof Antosz
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, specjalizacji fotografia i film naszego Studium. Ukończył wydział pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze na kierunku Animacja Społeczno Kulturalna, specjalność fotograficzno filmowa. Pracował jako kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i  laborant w zakładzie fotograficznym. Uczy przedmiotu podstawy fotografii i filmu w Liceum Plastycznym w Krośnie. Laureat wielu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach fotograficznych W Studium prowadzi zajęcia z techniki i technologii fotografii oraz pracownię fotograficzną.
 
 • mgr Anna Charzewska
Absolwentka Studium kierunku rekreacja i turystyka. Ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny ( specjalność - rewalidacja ). W Studium uczy wiedzy o społecznościach lokalnych, metodyki animacji społeczno - kulturalnej.
 
 
 • mgr  Dorota Cząstka

Ukończyła pedagogikę kulturalno-socjalną o specjalności teatralnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej u Lublinie oraz studia podyplomowe z Zarządzania kulturą w wymiarze europejskim na Akademii Muzycznej w Krakowie. Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W Studium prowadzi zajęcia z kultury słowa

 
 • mgr Joanna Grudzień - Akslar

Absolwentka  Uniwersytetu Rzeszowskiego na  Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym, kierunek - Edukacja artystyczna, specjalizacja – Malarstwo. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w  Krakowie, na Wydziale - Architektura wnętrz. Absolwentka Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku Wydział Ekonomii i Pedagogiki, kierunek - Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W Studium prowadzi zajęcia z wiedzy o plastyce, scenografii i plastyki ciała i techniki wyrazu scenicznego.

 • mgr Magdalena Kazimierczuk
Absolwentka bibliotekarstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego i kursów metodycznych z zakresu automatyzacji procesów bibliotecznych. W Studium jest bibliotekarką szkolną.
 
 • mgr Mariola Węgrzyn-Myćka
Ukończyła pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowe studia dziennikarskie w Papieskiej Akademii Teologicznej. Założycielka i choreograf Zespołu Tańca Współczesnego PROGRES w Sanoku. Organizatorka przeglądów, imprez, koncertów tanecznych o zasięgu regionalnym. Jest nauczycielem dyplomowanym i prowadzi zajęcia z przedmiotów: technika tańca jazzowgo, historia tańca i baletu, metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej.
 
 • mgr inż. Andrzej Orszulak
Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, licencjonowany członek Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Wielkiej Brytanii, sędzia Amatorskiego Tańca Towarzyskiego, trener i choreograf formacji tanecznej "Gracja" mistrzów Polski Formacji Tanecznych do lat 15 w stylu latynoamerykańskim. W Studium uczy tańca towarzyskiego oraz kompozycji i reżyserii tańca.
 
 • mgr Anna Pelc
Absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W Studium prowadzi zajęcia z literatury pięknej.
 
 • mgr  Kinga Przystasz
Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracowała m.in. w New English School w Krośnie i Centrum Konsuldingowo Szkoleniowym dla Biznesu w Krośnie jako lektor języka angielskiego. Aktywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach dla nauczycieli języka angielskiego. W Studium jest lektorką języka angielskiego.

 

 • mgr Stanisława Raus
Absolwentka pedagogiki kulturalno-oświatowej WSP w Rzeszowie. Absolwentka studiów podyplomowych  „Informatyka w szkole” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach Przez kilka lat pracowała w placówkach kultury w Krośnie. Zapraszana jest przez WDK w Rzeszowie w celu przeprowadzania warsztatów z dramy i pedagogiki alternatywnej. Razem z młodzieżą organizuje Przegląd Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych "Blaga" i redaguje gazetkę szkolną "Bez tytułu". W Studium prowadzi przedmioty: elementy wiedzy o kulturze, metody i techniki animacji społeczno – kulturalnej, wiedz o animacji społeczno-kulturalnej, dramę oraz animację grup metodą zabawy.

 

 • mgr Grzegorz Sobolewski
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor narciarstwa alpejskiego, piłki siatkowej, pływania, ratownik WOPR, posiada patent żeglarski i motorowodny. Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego oraz z wybranych zagadnień z anatomii fizjologii i biomechaniki.
 
 • mgr Adam Zajdel
Absolwent wychowania muzycznego UMCS w Lublinie i Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie gitary klasycznej. Pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie. W Studium uczy wiedzy o muzyce, rytmiki z umuzykalnieniem i akompaniuje w zajęciach tanecznych.

 

 • mgr Lucyna Żak
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki w zakresie intermedia - fotografia. Ukończyła kurs pedagogiczny. Uczestniczyła w kursach i szkoleniach między innymi „Techniki cyfrowe w fotografii i filmie”. Pracowała jako nauczyciel w Niepublicznym Liceum Plastycznym „Talens” w Lesku oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Prowadziła kursy dotyczące fotografii, malarstwa, rysunku i grafiki.
W Studium prowadzi zajęcia z techniki i technologii fotografii, historii i estetyki fotografii oraz pracowni fotograficznej.