Kontakt

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie

ul. Mirandoli Pika 8
38-400 Krosno
tel., fax: 13 43 205 44
e-mail: psak@poczta.onet.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Wilusz
e-mail: inspektorgdpr@gmail.com
 

Słuchacze mogą wnosić darowiznę na rzecz Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie na rachunek bankowy
nr 68 1010 1528 0018 4713 9134 0000 w NBP O/O Rzeszów, tytuł przelewu „Darowizna” lub w kasie Studium czynnej od poniedziałku do piątku.