Nauczyciele uczący w Studium w latach 1971 - 2018

  Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Dyrektorzy:

 1. mgr Henryk Olbrycht - 1971 - 1983 ( 1983 - 1984 zastępca dyr.Zespołu Szkół ) - pedagogika, psychologia
 2. mgr Adolf Marczak - 1983 - 1984 ( dyr. Zespołu Szkół ) - język polski
 3. mgr Adam Krzanowski 1984 - 1988 ( dyr.Zespołu Szkół) - polityka kulturalna, socjologia kultury
 4. dr Czesław Lorenc - 1984 - 1991 dyr. samodzielny - ( po wydzieleniu PSKOiB z Zespołu Szkół ) socjologia, polityka kulturalna, BHP
 5. mgr Franciszek Tereszkiewicz - 1991 - 1992 - wiedza o kulturze, historia filmu, wiedza o filmie
 6. mgr Krystyna Sukiennik - 1992 - 1997 - wiedza o animacji, literatura, metodyka pracy K.O.
 7. dr Łukasz Szmyd - od 1997 - obsługa ruchu turystycznego, metodyka rekreacji

Nauczyciele:

 1. mgr Kszysztof Antosz - pracownia fotograficzna, technika i technologia fotografii
 2. mgr Barut Jan - teoria czasu wolnego
 3. mgr Basak Tadeusz - geografia turystyczna
 4. Beata Ryszarda - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 5. Berkowicz Adam - techniki taneczne, taniec charakterystyczny, taniec towarzyski
 6. mgr Bęben Bogusława - wiedza o czytelnictwie
 7. Borcz Bożena - warsztat choreograficzny, akompaniament
 8. mgr Boczar Janusz - wiedza o muzyce, kultura ludowa
 9. lek. med. Boczar Stanisław - anatomia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji i turystyki
 10. mgr Bogaczewicz Krystyna - geografia turystyczna
 11. inż. Buczek Stanisław - metodyka rekreacji
 12. mgr Charzewska Anna - wiedza o społecznościach lokalnych, metodyka animacji społeczno – kulturalnej, poznawanie środowiska lokalnego, pracownia środowiskowa
 13. mgr Chmiel Urszula - wiedza o plastyce, historia i estetyka fotografii, wychowanie plastyczne, zagadnienia kompozycji i specyficznych form fotograficznych
 14. mgr Cisowska Ewa - sztuki plastyczne
 15. mgr Cząstka Dorota - kultura słowa
 16. mgr Czado Waldemar - informatyka, technika pracy biurowej, techniczne środki w animacji
 17. mgr Czarnik Józef - audycje muzyczne, rytmika, akompaniament
 18. mgr Dimitrow Maria - taniec ludowy, techniki tańca, rytmika tan.
 19. mgr Drozd Andrzej - pedagogika, psychologia, przedmioty fotograficzne
 20. mgr Durlak Anna - literatura, wiedza o teatrze, metodyka i organizacja czytelnictwa
 21. mgr Dziaduła Jolanta - socjologia
 22. mgr Farajewicz - Kokoszko Grażyna - informacja naukowa, ruch wydawniczy
 23. mgr Fejkiel Mieczysław - język rosyjski
 24. dr Gelleta Kazimierz - psychologia, wiedza o rozwoju człowieka, wiedza o społeczeństwie
 25. mgr Geroń Mirosława - metodyka turystyki, kierunki turystyki
 26. mgr Gotfryt Bogusława - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 27. mgr Gromek Maria - wychowanie fizyczne
 28. mgr Grudzień Aksalr Joanna – wiedza o plastyce, scenografia, plastyka i technika wyrazu scenicznego
 29. Guzik Lucyna - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 30. mgr Habrat Zygmunt - wychowanie fizyczne
 31. mgr Harasimiuk Krystyna - język niemiecki
 32. mgr Hejnar Jerzy - obrona cywilna, anatomia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji, wychowanie fizyczne
 33. Iwańczuk Stefan - wychowawstwo internatu
 34. mgr Jasik Maria - język rosyjski
 35. mgr Janik Beata - literatura, gromadzenie i udostępnianie zbiorów
 36. mgr Janusz Jerzy - metodyka rekracji
 37. mgr Jędras Michał - wiedza o filmie, historia filmu
 38. dr Jagusztyn Anrzej - nauka o książce
 39. Kalacińska Maria - taniec ludowy
 40. mgr Kania Marian - ekologia, metodyka turystyki, geografia turystyczna
 41. mgr Kamińska Danuta - taniec ludowy, techniki taneczne, historia tańca i baletu
 42. mgr Kawecka Janina - informacja naukowa
 43. mgr Kazimierczuk Magdalena - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa, biblioteka
 44. mgr Kądzielewska - Ruslewicz Jadwiga - akompaniament
 45. mgr Kęczyńska Jadwiga - akompaniament
 46. mgr Kędzierska Wanda - literatura, nauka o kulturze, metodyka i organizacja czytelnictwa, podstawy nauk politycznych
 47. mgr Kinel Magdalena - j. angielski
 48. dr Klein Edward - historia filmu, upowszechnianie filmu, kultura żywego słowa
 49. mgr Kobosko Marcin - wiedza o społeczeństwie
 50. Kołacz Krystyna - taniec towarzyski
 51. mgr Kotowska Katarzyna - psychologia, psychologiczne podstawy animacji społeczno – kulturalnej, komunikacja społeczna
 52. mgr Krasiczyńska Bronisława - język niemiecki
 53. mgr Kruczkowska Bożena - informacja naukowa, zajęcia praktyczne, bibliotekarstwo
 54. płk Krukar Stanisław - obrona cywilna
 55. mgr Kubit Barbara - psychologia
 56. Kula Marian - taniec ludowy, techniki taneczne, taniec charakterystyczny
 57. Kunka Maria - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 58. mgr Krzanowski Jan - BHP
 59. mgr Krzysik Anna - podstawy nauk politycznych
 60. mgr Leśniak Teresa - bibliotekarstwo, nauka o książce, prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej, technika pracy umysłowej, podstawy organizacji i kierowania zespołami, problemy etyki zawodowej animatora kultury
 61. mgr Lasiak Wiesława - metodyka pracy kulturalno - wychowawczej, teoria i historia kultury, upowszechnianie filmu
 62. Lorenc Elżbieta - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 63. Łosiak Jerzy - socjologia, kultura żywego słowa
 64. mgr Łukaszewicz Maciej - wiedza o muzyce, kultura ludowa, rytmika, akompaniament
 65. mgr Maj Teresa - nauka o książce, zajęcia praktyczne w bibliotece
 66. mgr Malinowska Barbara - bibliotekarstwo
 67. Malkiewicz Roman - taniec towarzyski
 68. Marchowiecki Mirosław - akompaniament
 69. mgr Marcinik Maria - nauka o książce
 70. Mączyńska Ewa - techniki taneczne, taniec charakterystyczny, historia tańca
 71. mgr Mincberger Adam - zagadnienia muzyki, zespół wokalny
 72. mgr Mincberger Anna - audycje, zagadnienia muzyki
 73. mgr Miś Aleksandra - informacja naukowa
 74. mgr Nahajowska Elżbieta - konsultacja prac dyplomowych, zasady muzyki
 75. mgr Nawracaj Stanisław - geografia turystyczna
 76. dr Niziankiewicz Leszek - biomedyczne podstawy rekracji, anatomia i fizjologia
 77. mgr Orszulak Andrzej - taniec towarzyski, wybrane zagadnienia reżyserii i kompozycji tańca
 78. mgr Ostrowska Grażyna - metodyka turystyki, kierunki turystyczne
 79. mgr Oziomek Magdalena - metodyka turystyki, kierunki turystyczne, ekologia
 80. Patla Maria - prowadzenie biblioteki
 81. mgr Pawłowski Marek - metodyka turystyki, kierunki turystyczne, WF
 82. mgr Pelc Anna - literatura
 83. mgr Piekarska Małgorzata - nauka o książce
 84. mgr Pietrzkiewicz Wanda - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 85. mgr Piękoś Tomasz - komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych
 86. mgr Piwowarczyk Maria - język niemiecki
 87. mgr Półchłopek Zofia - zajęcia praktyczne z biblitekarstwa
 88. mgr Puc K. - komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych
 89. mgr Przybyła Zdzisława - plastyka i folklor, wychowanie plastyczne
 90. mgr Przystasz Kinga – język angielski
 91. mgr Raus Marta - literatura, wiedza o teatrze
 92. mgr Raus - Kotowska Stanisława - teoria i historia kultury, metodyka i organizacja pracy kulturalno-wychowawczej, podstawy animacji społeczno-kulturalnej, animacja grupy metodą zabawy
 93. mgr Raus GrzegorzWF, wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomedyki
 94. mgr Romankiewicz Teresa - historia nauki, polityka kulturalna
 95. mgr Ruchała Barbara - język niemiecki
 96. mgr Sarapuk Tadeusz - metodyka rekreacji, praktyka rekreacji
 97. Serek Maria - prowadzenie biblioteki
 98. mgr Sieczkowski Aleksander - chór, konsultacja prac dyplomowych
 99. mgr Sikora Elżbieta - metodyka turystyki
 100. mgr Skibińska Stanisława - biomedyczne podstawy rekreacji, wychowawstwo internatu
 101. Słowik Mieczysław - wychowawstwo internatu
 102. mgr Sobel Marian - konsultacja prac dyplomowych
 103. mgr Sobolewska Barbara - WF
 104. mgr Sobolewski Zbigniew – WF
 105. mgr Sobolewski Grzegorz - metodyka rekreacji, formy aktywności ruchowej i WF
 106. Solarz Jadwiga - BHP
 107. mgr Stefanik Władysław - zasady organizacji pracy, ekonomia, konsultacje prac dyplomowych
 108. mgr Sudyka Ryszard - prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej
 109. mgr Sukiennik Krystyna - literatura, metodyka i organizacja pracy kulturalno-wychowawczej
 110. mgr Syrek Franciszek - WF
 111. mgr Szajna Gabriel - anatamia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji i turystyki
 112. mgr Szepieniec Andrzej - technika komputerowa
 113. Szelenkowa Maria - taniec ludowy
 114. mgr Szmyd Łukasz - metodyka rekreacji, metodyka turystyki, geografia turystyczna, WF
 115. mgr Szmyd Kazimierz - podstawy nauk politycznych
 116. Szmyd Janina - informacja naukowa, zajęcia praktyczne w bibliotece
 117. mgr Szopa Ewa - język niemiecki
 118. mgr Szpakowska - Żelowska - psychologia, wiedza o komunikacji społecznej
 119. mgr Szymski Stefan - podstawy nauk politycznych, nauka o kulturze
 120. mgr Świst Anna - język niemiecki
 121. inż. Tenerowicz Alicja - wychowanie plastyczne, kompozycja fotografii
 122. mgr Teneta Anna - język francuski
 123. mgr Tereszkiewicz Franciszek - nauka o kulturze, teoria i historia kultury, wiedza o filmie, multimedia – współczesne środki rejestracji obrazu
 124. mgr Tofilski Józef - podstawy nauk politycznych
 125. mgr Tomaszewska Maria - język angielski
 126. mgr Trynkiewicz Zdzisław - obrona cywilna
 127. mgr Trzemżalska Urszula - literatura
 128. mgr Trzemżalski Jan - teoria i historia kultury, historia tańca
 129. Trznadel Kazimiera - geografia turystyczna
 130. mgr Turczak Maria - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa, prowadzenie biblioteki
 131. mgr Wais Jan - kultura żywego słowa, akompaniament
 132. mgr Wais Ewa - problemy socjalne w społecznościach lokalnych, edukacja środowiskowa, komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych, animacja zespołów zadaniowych.
 133. Wajda Eugeniusz - rysunek zawodowy, wiedza o plastyce, kompozycja fotografii
 134. mgr Wałęga Stanisław - literatura
 135. mgr Węgrzyn-Myćka Mariola - mody tanecze, historia tańca i baletu, technika wolna, technika tańca jazzowego, metody i techniki animacji społeczno – kulturalnej, pracownia środowiskowa
 136. mgr Więcek Zbigniew - taniec towarzyski
 137. mgr Winch Stanisława - informacja naukowa, ruch wydawniczy
 138. mgr Wojtoń Stanisław - biomedyczne podstawy rekreacji, anatomia i fizjologia
 139. Wojtuń Krzysztof - pracownia fotograficzna
 140. mgr Woźniak Sławomir - reżyseria w teatrze amatorskim, teatr dziecięcy, wiedza o teatrze, repertuar teatru amatorskiego.
 141. mgr Wójtowicz Władysława - filozofia, socjologia, polityka kulturalna, wychowawstwo internatu
 142. mgr inż. Wygoda Jerzy - technika i technologia fotografii
 143. lic. Zajdel Justyna – język angielski
 144. mgr Zajdel Adam - wiedza o muzyce, akompaniament, rytmika z umuzykalnieniem
 145. Zajdel Andrzej - taniec ludowy
 146. mgr Zajdel Anna - animacja społeczności lokalnych, metodyka animacji społeczności lokalnych
 147. mgr Zaforemska Halina - wiedza o plastyce, wychowanie plastyczne
 148. mgr Zawiłowicz Bogusława - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 149. mgr Zembrzycki Zygmnut - obrona cywilna
 150. mgr Zygmunt Eugeniusz - podstawy nauk politycznych
 151. mgr Żelechowska Janina - bibliotekarstwo, zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 152. mgr Żołna Elżbieta - informacja naukowa
 153. mgr Żak Lucyna - technika i technologia fotografii, plastyka ciała i wyrazu scenicznego, scenografia.