Animator działań teatralnych

Charakterystyka zawodu:

Teatr to nie tylko budynek w dużym ośrodku miejskim. Teatr to przede wszystkim ludzie. Animator działań teatralnych może stwarzać przestrzeń do kreacji w każdym miejscu. Działania te mogą być realizowane z każdą grupą wiekową.

 

Wybrane przedmioty:

 • warsztat reżyserski,
 • wiedza o teatrze,
 • pracownia scenografii,
 • techniki teatralne w pracy z dziećmi,
 • warsztat krytyczno – repertuarowy.

 

Predyspozycje zawodowe:

 • postawa twórcza i kreowanie działań teatralnych,
 • otwartość, umiejętność pracy w grupie i z grupą,
 • umiejętność planowania działań swoich i innych,
 • operatywność,
 • wyobraźnia.

 

Kwalifikacje absolwenta:

 • potrafi projektować, tworzyć i realizować własne koncepcje działań teatralnych,
 • potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu teatru,
 • potrafi wykorzystać pracę z ciałem, ruchem, przestrzenią w działaniach teatralnych,
 • potrafi organizować wydarzenia z wykorzystaniem technik teatralnych,
 • potrafi inicjować, prowadzić i promować działania związane z animacją teatralną.

 

Rynek pracy:

 • instytucje i placówki kultury,
 • amatorski ruch artystyczny,
 • placówki edukacyjne i opiekuńcze,
 • stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe.