Animator tańca

Charakterystyka zawodu:

Taniec – sztuka integralnie związana z człowiekiem od zarania dziejów. Ruch, gest, taniec służył człowiekowi do wyrażania emocji, nastrojów, wrażeń. Tak jest po dziś dzień. Kolejne następujące po sobie epoki przyniosły nowe spojrzenie na taniec, odkrywały jego coraz to nowe funkcje. Sztuka ta wędrując razem z człowiekiem przez wieki ulegała przemianom. Jedno pozostało niezmienne. Człowiek tańczący jest twórcą i tworzywem jednocześnie. Tańcząc znajduje się w samym centrum komponowanego przez siebie dzieła. Różnorodność stylów i technik tanecznych na początku XXI wieku jest imponująca. Taniec ma ogromne możliwości edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Animator tańca to zawód z przyszłością. Nasz absolwent jest przygotowany do pracy z różnymi grupami wiekowymi, od przedszkola do klubu seniora.

Wybrane przedmioty:

 • taniec towarzyski,
 • taniec współczesny,
 • taniec ludowy,
 • choreografia i kompozycja tańca,
 • improwizacja i partnerowanie.

Predyspozycje zawodowe:

 • postawa twórcza,
 • kreowanie działań animacyjnych,
 • otwartość, życzliwość, umiejętność współpracy z innymi,
 • umiejętność organizacji imprez, wydarzeń artystycznych, zajęć tanecznych,
 • kreatywność,
 • poczucie rytmu.

Kwalifikacje absolwenta:

 • potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą tańca w praktyce,
 • potrafi tworzyć i realizować choreografie w oparciu o różne style i techniki taneczne,
 • potrafi organizować i kierować zespołem tanecznym z uwzględnieniem różnych czynników środowiskowych,
 • potrafi upowszechniać i popularyzować taniec,
 • potrafi prowadzić zajęcia taneczne z różnymi grupami wiekowymi.